Het project

Innovatiehub
Voor de ideale stageplek of afstudeeropdracht

Innovatiehub is het overkoepelende orgaan van een tiental op zichzelf staande Innovatiehubs in Gelderland – voornamelijk in de regio Achterhoek. Een Innovatiehub bestaat meestal uit 3 tot 6 bedrijven, waar MBO, HBO of WO studenten de mogelijkheid hebben een uitdagende (meewerk)stage of afstudeeropdracht uit te voeren.

Ontstaan
In 2007 zag de eerste Innovatiehub het levenslicht. De Innovatiehubs zijn opgezet op initiatief van het MKB in de Achterhoek. In deze regio werd - met name bij de maakindustrie - een tekort aan (technische) studenten ervaren. De vraag naar jong talent en de ambitie om te vernieuwen in de organisatie vormden de belangrijkste drijfveer voor de bedrijven om een hub in te richten. Vanaf 2012 nam de Innovatiehub een vogelvlucht en volgden er steeds meer hubs in de Achterhoek. Momenteel zijn er 10 Innovatiehubs.  

Werkwijze
Een Innovatiehub bestaat uit een groep studenten die individueel of in groepsverband verschillende kennis- en innovatievragen van het bedrijf onderzoeken en beantwoorden. In dit proces worden zij begeleid door een Hubmanager. Het bedrijf stelt de innovatie-ambitie vast en de Hubmanager is vervolgens verantwoordelijk voor het koppelen van de juiste studenten aan de stages en vraagstukken. Dit leidt tot een gemixte groep van studenten, van verschillende onderwijsinstellingen, niveaus en opleidingen. De Hubmanager zorgt voor continuïteit in de opdrachten, regelt en begeleidt de studenten – naast de inhoudelijke begeleiding vanuit de bedrijfscoach – in het proces.

Voordelen voor de student
Om studenten zoveel mogelijk uit hun stage- of afstudeeropdracht te laten halen, krijgen zij de mogelijkheid om gebruik te maken van de extra’s die een Innovatiehub biedt:

·         Het bijwonen van bijeenkomsten met andere studenten uit de hub, om kennis en ervaringen uit te wisselen.

·         Het volgen van trainingen, zoals trainingen op het gebied van solliciteren of adviesvaardigheden. Dit alles om een goede voorbereiding te krijgen op de arbeidsmarkt.

·         Extra begeleiding vanuit de Hubmanager op het proces: coaching voor het plan van aanpak en de verdediging.

·         Studenten krijgen een kijkje in de keuken van andere bedrijven uit de hub.

·         Tips vanuit de Hubmanager op het gebied van lay-out, taalgebruik en leesbaarheid.