Subsidie van €5000,- voor nieuwe innovatiehub

Subsidie van €5000,- voor nieuwe innovatiehub

OOST GELRE - Het college van B&W van de gemeente Oost Gelre heeft een subsidie van 5000 euro beschikbaar gesteld voor de Innovatiehub, een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Oude IJsselstreek en Oost Gelre. Het bedrag moet worden gezien als een te besteden budget voor de komende drie jaar.
 
Door Theo Huijskes
 
Voor de niet ingewijden: een innovatiehub is een instelling of organisatie, die studenten tegemoet komt bij het zoeken naar een passende stageplek of een uitdagende afstudeeropdracht. Alleen al in de Gelderse Achterhoek zijn op dit moment reeds tien innovatieclubs gerealiseerd, die met veel succes aan de weg timmeren.
De gemeente Oost Gelre heeft in de afgelopen maanden samen met de gemeente Oude IJsselstreek gezocht naar een modus om samen iets dergelijks van de grond te krijgen. Bij die onderhandelingen was ook Martin Stor als kennismakelaar van ACT (Achterhoek Centrum Technologie) betrokken.
Burgemeester Annette Bronsvoort: "Het is hierbij niet alleen de bedoeling om de betreffende studenten een handje te helpen bij het zoeken naar een afstudeeropdracht of een stageplek. Ook willen wij mede hierdoor de werkgelegenheid in de regio stimuleren. Bovendien past deze aangelegenheid helemaal in de visie van 'Achterhoek 2020' om jonge opgeleide mensen voor de Achterhoek te behouden of warm te krijgen voor de Achterhoek. Zie het als een bijdrage om de toekomstige economie in de regio op peil te houden."
Inmiddels hebben zich reeds een drietal bedrijven bereid verklaard, samen met Oost Gelre en Oude IJsselstreek een innovatiehub te willen opzetten.
Uiteindelijk is het de opzet om de zogenoemde drie O's (ondernemers, organisaties en overheden) en studenten met elkaar te verbinden, waardoor er nieuwe jonge talenten in huis worden gehaald. Daarbij is het verder nog de bedoeling dat er samen met beide gemeenten, de betrokken bedrijven en de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) overgegaan wordt tot het aanstellen van een hubmanager.